Testimonis

Els cursos de formació en coaching que he fet amb Regen Palmer m’han permès fer meus una sèrie de valors que, cuidats i potenciats, podré desenvolupar i posar en pràctica en cadascun dels moments de la meva vida. Aquestes esplèndides formadores m’han descobert aspectes esencials de la intel·ligència emocional, la confiança en un mateix, l’optimisme, el lideratge, la comprensió i la comunicació.

Fernando Bastida
Inter Argent

 

Tenir el suport de les coach m’ha servit, essencialment, per focalitzar quines parts de la meva empresa/projecte són prioritàries i, en conseqüència, he aconseguit una major productivitat i la tranquil·litat de saber que ho tinc controlat.
Gràcies Noies!

Pilar Raventós
Family Banker

Els dos nivells de coaching que he cursat amb Regen Palmer m’han ajudat extraordinàriament, tant pels coneixements que he adquirit, com a nivell personal: avui em sento més forta, sé controlar les meves emocions i sóc més feliç. Mil gràcies per tot el que m’heu ensenyat.

Deborah Bunan