Créixer per ajudar a créixer

Créixer per ajudar a créixer és un programa de formació dirigit a líders decidits a aprofundir en la integració d’habilitats del coaching per crear equips d’alt rendiment. És una formació indicada tant per qui desitgi formar-se com a coach, com per qui exerceixi de líder-coach en el si d’una organització. Per aconseguir els objectius es planteja un programa pluridisciplinar que acull eines de diferents especialitats.

 

Integrem els elements clau que ajuden a configurar la realitat del coach i la del líder-coach.
.
PROGRAMA ACREDITAT PER LA
Internacional Coach Federation (ICF)

ACSTH

 

FONAMENTS DEL COACHING
Què és SER COACH
Dimensió IDENTITAT. No és el mateix fer Coaching que SER COACH. Construir la seva visió per compartir-la en el seu entorn.
Què FA un COACH

Dimensió IMPACTE. Marcar la diferència. Incorporar, integrar i metabolitzar els nous aprenentatges per actuar amb naturalitat i precisió. SER UN GENERADOR DEL CANVI.

Què TÉ un COACH

Dimensió TÈCNICA. Incorporar les eines útils i bàsiques per al creixement TANT EN EL SER COM EN EL FER.

La nostra metodologia

És eminentment teòrico-pràctica i està basada en els principis del coaching ontològic en el qual es concep el coaching com un procés d’aprenentatge en el qual, mitjançant l’art de preguntar, portem al client a una exploració profunda que li permet trobar les seves pròpies respostes cap a la consecució dels resultats desitjats.

També incorporem eines d’altres orientacions que ajudin a tenir una visió més integral del procés d’acompanyament a les persones i organitzacions.

El programa és totalment presencial i s’imparteix en l’idioma castellà.
El nombre d’estudiants previst per grup és entre 6-8 persones.
El programa està dividit en 2 nivells:

NIVELL 1
A més de les sessions teòriques que inclouen exercicis pràctics, durant aquestes, cada estudiant tindrà l’oportunitat de ser client de coaching en 3 sessions amb un coach certificat com a PCC per ICF amb un doble objectiu; d’una banda viure l’experiència del coaching en primera persona i per l’altra realitzar un procés d’introspecció per obtenir una major autoconsciència sobre si mateix, de les seves habilitats, competències i potencial per posar-ho al servei dels altres.

Durada del programa:
45 hores lectives + 2 sessions de coaching de 2 horas cadascuna + exerxici de feedback   d1´ hora = 50 hores.

 

NIVELL 2

Continuació de la formació teòrica recolzada en una intensa activitat pràctica que permet que l’estudiant experimenti la formació des d’una triple dimensió: com a coach, com a coachee i com a observador que proveeix feedback als seus companys.

Tot això, immers en una cultura d’aprenentatge basat a prendre consciència, decidir i practicar. En aquest nivell el focus està posat a aconseguir que l’estudiant obtingui les habilitats i competències necessàries per poder acompanyar a uns altres (persones i organitzacions) sota els estàndards d’ICF. Per a això, s’acompanya a l’estudiant en l’adquisició de les competències definides per ICF a través de la mentorització.

Durada del programa:
67 hores lectives que inclouen al menys 40 hores de pràctiques de coaching i feedback

La nostra oferta / objectius per l’estudiant:

Desenvolupar-te en una professió sòlida i altament demandada tant en l’àmbit individual com organitzacional, atès que cada vegada hi ha més consciència sobre la importància del benestar de les persones.
Potenciar i desenvolupar la teva capacitat per acompanyar a les persones i ajudar-los a aconseguir els seus objectius mitjançant un model estructurat i de comprovada eficàcia al llarg de molts anys.
Entrenar-te en les habilitats i competències clau definides per ICF per a l’exercici professional del coaching. 
Practicar habilitats i eines del coaching per optimitzar l’exercici professional sigui com a directiu, líder o membre d’un equip i per tant de la mateixa organització. 
Ampliar la teva autoconsciència, creixement i desenvolupament personal que et permetrà crear la vida que desitges amb propòsit i sentit.
Grups reduïts de 6 persones.

Contingut Nivell 1:

Dia 1
• Què és coaching i què no és.
• Coaching transformacional.
• La pregunta com a eina d’intervenció en coaching.
• Nivells lògics del canvi. Metodologia de treball del procés de coaching.
• La finestra de la comunicació (Johari). Exercici.
• El procés del comportament humà.
• Fases del procés de coaching.

Dia 2
Fase de context:
• Característiques: espai sagrat, equanimitat, confiança, temprança, silenci i escolta presencial.
• Habilitats per generar context: calibrar, sincronitzar i parafrasejar.
• L’escolta presencial com a eina per generar el context.
• Nivells d’escolta: escolta interna, escolta enfocada i escolta global.
• Eines per reduir la bretxa com oïdor: verificar i indagar.

Dia 3
Fase d’aprenentatge:
• Els valors com a pilar fonamental del procés de coaching. Exercici.
• Creences. El poder de les creences en el procés de coaching. Les creences limitants.
• Desenvolupant noves creences poderoses.
• Model de l’observador. Posicions perceptives: Posició 1, posició 2 i posició 3

Dia 4
Fase de context, actual, ideal i d’aprenentatge:
• El paper de les emocions i estats d’ànim en la nostra constitució com a humans.
• Interpretació ontològica de les emocions: història, predisposició i missatge.
• Diferències entre emocions i estats d’ànim.
• Reconstrucció lingüística de les emocions.
Fase situació actual:
• Mètode S.C.O.R.E.
• Procés de recollida d’informació. Símptomes, causes, objectius, recursos efectes.

Dia 5
Fase de situació actual:
• El llenguatge com generador de realitat. Els judicis i els fets. Compromisos per cadascun d’aquests actes lingüístics. Com enjudiciar els judicis.
• L’escala d’inferències.
Fase de situació ideal:
• La visió. Importància, propòsit i característiques d’una visió. Resistències que condicionen l’assoliment de la visió.
• La visió com a eina per a dissenyar el futur.

Dia 6
Continuació de la fase d’aprenentatge i recursos:
• El feedback.
• Feedback constructiu i feedback positiu.
• Passos per donar un feedback efectiu.
• Procés del canvi.
• Respostes davant el canvi.
Fase de disseny d’accions i seguiment:
• Alineació amb el desafiament. Condicionants a tenir en compte al moment d’accionar. Criteris per a avaluar els resultats.
• Característiques dels objectius.

Contingut Nivell 2:

Dia 1
• Cicle de coordinació d’accions. Tipus de converses: per la relació, per la possibilitat i l’acció.
• Eines del llenguatge per crear acció: Peticions, ofertes, promeses, reclam i disculpa productiva. Les declaracions.
• Pràctiques de coaching supervisades.

Dia 2
• Pràctiques de coaching supervisades.
• Converses públiques i privades.
• La columna esquerra.
• Refinant la columna esquerra.

Dia 3
• L’observador i els seus nivells de congruència.
• Factors de la congruència discordant.
• La congruència de l’ésser i el fer.
• Passos per aconseguir nous nivells de congruència:
• La visualització, la constància, el compromís i la contundència.
• Pràctiques de coaching supervisades.

Dia 4
• Pràctiques de coaching supervisades.
• Model voice dialogue per a treballar amb les emocions.
• Els 3 problemes existencials i ferides.

Dia 5
• 1a pràctica de coaching supervisada amb convidats.

Dia 6
• Els fonaments de l’autoestima.
• Construcció de la relació ideal.
• Autoconeixement i reconeixement.
• La relació de parella.
• Quin tipus de parella atraiem? Creences relacionades amb l’elecció de la parella.
• 2a pràctica de coaching supervisada amb convidats.

Dia 7
• 2a pràctica de coaching supervisada amb convidats.
• Els 10 factors de l’automotivació. Acceptar la realitat. Autoconeixement. No queixes. Autovalorar-se. Positivitat.
• Proactivitat. Perseguir les metes amb il·lusió. Tenacitat i perseverança. Establiment de reptes i metes rellevants. Donar sentit al que fem.

Dia 8
• 3a pràctica de coaching supervisada amb convidats.
• Tancament del nivell 2, lliurament de certificats i adhesió al codi deontològic del coach per ICF.

Requisits d'ingrés al programa
  • Curriculum vitae actualitzat.
  • Realitzar una entrevista personal.
  • Signar un acord de confidencialitat.
Requisits per certificar-se
  • Els estudiants han d’assistir almenys al 80% de les classes.
  • Haver realitzat totes les practica supervisades i no supervisades (en total 10 sessions com a mínim).
  • Aprovació per part del supervisor que li acompanya en el seu procés d’aprenentatge sobre la seva evolució i adquisició de les competències com coach.
  • Superar la sessió final d’avaluació, la qual és supervisada per 2 coaches PCC de Regen Palmer.
Lloc

Tenor Viñas 8, 5º 1ª,  Turó Parc,08021 Barcelona

Inversió
Programa Inversió Matrícula Terminis
Nivell 1 2.250 + IVA 600€ 4 quotes de 412,50 €
nivell 2 2.550 + IVA 600€ 5 quotes de 390 €
Política de baixes i devolucions

Si la baixa es realitza durant els primers 30 dies de la formació, es retornarà l’import de la matrícula.

Llistat d’instructors

Els nostres instructors posseeixen una dilatada experiència

Mercedes Jiménez Suárez
Executive coach, PCC certificada per ICF.
Certificada com a mentor coach avalat per ICF.
Fundadora i Directora de Regen Palmer, empresa dedicada al disseny i implementació de programes en desenvolupament directiu i executive coaching.
Màster en Neurociencia i Intel·ligències Múltiples (Escola d’Estudis Contemplatius) Formació en Neurociència (Joe Dispenza)
Programa Integral de Formació en Coaching Essencial (Essential Institute)
Programa Learning to Grow (IESE).

Dan Newby
Executive coach, PCC certificado per ICF amb 8.000 hores de coaching.
. Fundador de www.schoolofemotions.world, una plataforma en línia que ofereix llibres, cursos d’aprenentatge en línia i un altre tipus de suport educatiu per al desenvolupament de l’alfabetització emocional.
Coautor, amb Lucy Núñez, PCC, de The Unopened Gift: una introducción a la alfabetización emocional, disponible a Amazon i Kindle en anglès i espanyol
Coautor, amb Curtis Watkins, MCC, de The Field Guide to Emotions: una orientació per a 150 Essential Emotions, disponible en Amazon i Kindle.
Cocreador de Emoli ™ Emotion Cards. www.emoli.org.
12 anys com a Coach Training a Newfield Network – CPPM 1999.
Líder Sènior de programes d’entrenament avançat.

Tots dos instructors exerceixen com a supervisors i mentors dels processos de pràctiques dels estudiants.

 

>> Sol·liciti informació sense compromís